The Poster of Movie Bhool Bhulaiyaa

Bhool Bhulaiyaa (2015)

Full Crew


DIRECTOR Yogesh Ghimire
CHIEF ASSISTANT DIRECTOR Deepak Adhikari
CINEMATOGRAPHY Babu Shrestha
STORY Shivam Adhikari
SCREENPLAY Shivam Adhikari
DIALOGUE Shivam Adhikari
LYRICIST Rajendra Thapa, Swapnil Baral
EDITOR Banish Shah
PRESENTER Dinesh Kumar Pokharel
PRODUCER Sushil Karki, Suresh Gautam, Mani Raj Dahal
EXECUTIVE PRODUCER Neeraj Dhakal
MUSIC DIRECTOR Basanta Sapkota
ACTION DIRECTOR Roshan Shrestha
BACKGROUND MUSIC Tsujil Karmacharya
CHOREOGRAPHER Kabiraj Gahatraj
SOUND ENGINEER Mukesh Shah
MAKEUP Roshan Lama, Saroj Pandey
ART DIRECTOR Pasang T Sherpa
HAIR STYLIST Pabitra Shrestha
COLORIST Renish Phago

MOVIES THIS WEEK

No Movies!