The Poster of Movie Kanchhi

Kanchhi (2018)

Full Crew


DIRECTOR Akash Adhikari
CHIEF ASSISTANT DIRECTOR Ram Saran Koirala, Ram Sharan Koirala
CINEMATOGRAPHY Purusotam Pradhan
STORY Yam Thapa
LYRICIST Rajan Raj Shivakoti
EDITOR Banish Shah, Bhupendra Adhikari
PRODUCER Shweta Khadka, Shailesh Khadka
CO-PRODUCER Rabin Khadka
MUSIC DIRECTOR Rajan Ishan
PLAYBACK SINGER Rajan Raj Shivakoti, Anju Panta
MIXING Shyam Swet Rashaili, Mukesh Shah
CHOREOGRAPHER Basanta Shrestha
PRODUCTION MANAGER Dilip Pant
DRESS DESIGN Robin Pariyar
PRODUCTION DESIGNER Arun Regmi
COLORIST Renish Phago
ANIMATOR Anupam Shah

MOVIES THIS WEEK

No Movies!

MOVIES NEXT WEEK

No Movies!