The Poster of Movie Sherbahadur

Sherbahadur (2018)

Full Crew


DIRECTOR Raj Rajbanshi
CINEMATOGRAPHY Gauri Shanker Dhunju, Dirgha Gurung, Narayan GC
STORY Pramod Chhetri
LYRICIST Koshish Chhetri
EDITOR Nimesh Shrestha
PRODUCER Gauri Shanker Dhunju, Dhiraaj Rajbanshi
MUSIC DIRECTOR Koshish Chhetri
PLAYBACK SINGER Koshish Chhetri, Meena Niraula
BACKGROUND MUSIC Shailendra M. Pradhan
MUSIC ARRANGER Uday Raj Poudel
CHOREOGRAPHER Basanta Shrestha
SOUND ENGINEER Bizu Karmacharya
MAKEUP Bishwa Ram KC
VISUAL EFFECTS Jeevan Thapa

MOVIES THIS WEEK

No Movies!

MOVIES NEXT WEEK

No Movies!