The Poster of Movie Panchayat

Panchayat (2018)

Full Crew


DIRECTOR Shivam Adhikari
STORY Shivam Adhikari
PRESENTER Ganesh Giri
EDITOR Bipin Malla
PRODUCER Sushanta Shrestha, Sankhar Shrestha
MUSIC DIRECTOR Tanka Budhathoki, Rmeshwor Karki

MOVIES THIS WEEK

No Movies!

MOVIES NEXT WEEK

No Movies!