The Poster of Movie Brindaban

Brindaban (2016)

Full Crew


DIRECTOR Raj Bahadur Sane
CHIEF ASSISTANT DIRECTOR Yagya Jung B.C.
ASSISTANT DIRECTOR Bimal Sinjali, Biraj Gautam
CHIEF ASSISTANT CINEMATOGRAPHER Dinesh Bantawa
CINEMATOGRAPHY Dibya Raj Subedi
STORY Raj Bahadur Sane
SCREENPLAY Sushil Pokharel
DIALOGUE Sushil Pokharel
LYRICIST Lekhu Sahayatri, Pradeep Bhardwaj
EDITOR Tara Thapa
PRODUCER Rudra Khanal
PROMO DESIGNER Sahil Khan
CO-PRODUCER Kamal G.C.
ACTION DIRECTOR Asta Maharjan
MUSIC DIRECTOR Dinesh Sharma, Bikash Chaudhary
PLAYBACK SINGER Krishna Kafle, Juna Prasai, Prabisha Adhikari, David Sankar, Melina Rai
BACKGROUND MUSIC Ramji Lamichhane
MIXING Rajkrishna Shrestha
CHOREOGRAPHER Ramji Lamichhane
DUBBING Rajkrishna Shrestha
MAKEUP Saroj Pandey
ART DIRECTOR Prem Jimi
PRODUCTION MANAGER Bishwo Sagar Pariyar
COLORIST Ananta Ghimire
VISUAL EFFECTS Dashrath Giri, Madhukar Balami

MOVIES THIS WEEK

No Movies!

MOVIES NEXT WEEK

No Movies!