The Poster of Movie Samarpan

Samarpan (2004)

Full Crew


DIRECTOR Shyam Rai
CHIEF ASSISTANT DIRECTOR Sanu Shakya
CINEMATOGRAPHY Deepak Bantawa
STORY Pradeep Bhardwaj
SCREENPLAY Rajkumar Shrestha
DIALOGUE Rajkumar Shrestha
EDITOR Banish Shah
PRODUCER Kabita Rai
MUSIC DIRECTOR Mahesh Khadka
ACTION DIRECTOR Ram Kumar Chhetri, Janak Gurung
CHOREOGRAPHER Shanta Nepali, Kamal Rai

MOVIES THIS WEEK

No Movies!

MOVIES NEXT WEEK

No Movies!