The Poster of Movie Prem Diwas

Prem Diwas (2019)

Full Crew


DIRECTOR Yogesh Ghimire
CHIEF ASSISTANT DIRECTOR Reet Singh
STORY Pradeep Bhardwaj
EDITOR Banish Shah, Milan Shrestha
EXECUTIVE PRODUCER Sanjay Neupane
ACTION DIRECTOR Roshan Shrestha
MUSIC DIRECTOR Maharaj Thapa, Mahesh Khadka, Deepak Sharma, Karan Raj Karki
CHOREOGRAPHER Kabiraj Gahatraj
COLORIST Renish Phago

MOVIES THIS WEEK

No Movies!

MOVIES NEXT WEEK

No Movies!