The Poster of Movie Veer

Veer (2013)

Full Crew


DIRECTOR Deepak Shrestha
CHIEF ASSISTANT DIRECTOR Nawaraj Sharma
CINEMATOGRAPHY Saurav Lama
ASSISTANT CINEMATOGRAPHER Prema Chaudhary
STORY Pradeep Bhardwaj
EDITOR Milan Shrestha
PRESENTER Rambha Oli
PRODUCER Prabin Shah
ACTION DIRECTOR Dev Maharjan
PLAYBACK SINGER Yash Kumar
MUSIC COMPOSER Suresh Adhikari, Santosh Rajure
CHOREOGRAPHER Kamal Rai, Govinda Rai, Shankar B.C., Kabiraj Gahatraj
DUBBING Yash Kumar, Deepak Limbu, Shiva Pariyar, Baboo Bogati, Anju Panta, Mandavi Tripathi
HAIR STYLIST Sangita
MAKEUP Prem Bhujel
PRODUCTION MANAGER Ranjan Adhikari, Sandeep Bhusal, Shyam Raja Shrestha
COLORIST Kiran Adhikari
KITCHEN Rohit
VISUAL EFFECTS Akki Sharma
TRANSPORT Shyam

MOVIES THIS WEEK

No Movies!

MOVIES NEXT WEEK

No Movies!